1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Met meer secundaire grondstoffen in producten écht bijdragen aan een circulaire economie

29 november 2021

Financieel Dagblad 29 november 2021.

Europa wil de vooroploper zijn in de strijd tegen zwerfafval in zee en plasticvervuiling in het algemeen. Daarom zijn de EU-richtlijnen erop gericht het volume en de impact van bepaalde plastic producten op het milieu verder terug te dringen. Vanaf 3 juli jongstleden zijn hiervoor onder andere plastic wegwerpproducten als wattenstaafjes, rietjes en ballonstokjes verboden. De komende jaren worden deze richtlijnen verder uitgebreid en aangescherpt met meer aanverwante producten. “Als waste-to-product organisatie zien wij hierdoor in alle sectoren een sterk toenemende vraag naar alternatieven voor deze zogenaamde Single Use Plastics (SUP)”, vertelt Marc den Hartog, Managing Director Renewi Nederland. “De richtlijnen van afgelopen juli zijn in heel Europa vrij vlot ingevoerd, zonder dat er ook nationale richtlijnen opgesteld zijn waarin gewaarborgd wordt welke alternatieven beter zijn. En voor de alternatieven zijn er nog helemaal geen goede afvalinzamel- en recyclingmogelijkheden beschikbaar om het materiaal duurzaam te verwerken.” Dit heeft tot gevolg dat de keten niet volledig was voorbereid.

SUP

Met de invoering van de nieuwe SUP-richtlijnen zien we een enorme toename in het gebruik van materialen als bamboe, palmblad, suikerriet en papier- en karton verpakkingen aldus Bert-Jan Westerik, Commercial Director Renewi Nederland. “Er is vooralsnog weinig bekend over deze alternatieven en aan de buitenkant is niet goed te zien wat de precieze samenstelling is. Dus het is ook niet helemaal duidelijk waar het weggegooid kan worden met mogelijke vervuilingen van bepaalde afvalstromen tot gevolg. Er zijn momenteel nog geen specifieke recyclingmethoden beschikbaar voor verpakkingen van bamboe, palmblad, suikerriet en papier- en kartondisposables (met een coating die in aanraking zijn gekomen met voedsel). En de papier- en kartondisposables die in aanraking zijn gekomen met voedsel zijn niet recyclebaar, omdat er al snel een rottingsproces in werking treedt wat ten koste gaat van de papiervezels. Maar wat niet is kan nog komen! Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe circulaire oplossingen.”

Mission 75

Den Hartog: “Renewi speelt een belangrijke en innovatieve rol als het gaat om waste-to-product-oplossingen, daarom startten we een missie: Mission75.Deze missie verwijst naar ons ambitieuze plan om ons eigen recyclingpercentage tegen 2025 te verhogen van 65% naar 75%. Met onze Mission 75 willen we acht miljoen ton secundaire materialen in de markt zetten als alternatief voor nieuwe grondstoffen. Binnen deze duurzame doelstellingen zijn diverse pilots gestart en concepten ontwikkeld die onder andere ook bijdragen aan de recycling van verpakkingen. Zoals bijvoorbeeld de duurzame verwerking voor PMD-verpakkingen voor de zakelijke markt, het traceerbaar maken van partijen kartonnen bekers alsook de recycling van gebruikte verpakkingen en producten uit operatiekamers. Door single use producten weer een nieuw leven te geven wordt op grondstoffen bespaard en voorkomen we dat ze in de verbrandingsoven terechtkomen.”

PMD

Zo is er voor bedrijven en organisaties de inzameling en recycling van PMD (Plastic verpakkingen Metalen verpakkingen en Drinkpakken) via Renewi beschikbaar. Deze verpakkingen worden via een geavanceerde recyclinginstallatie gesorteerd en omgezet tot grondstoffen voor bijvoorbeeld een kunststof tuinbank, een fiets of kartonnen dozen. Zelfs de laagwaardige plastics worden in dit proces omgezet tot nieuwe producten.

Kartonnen drinkbekers

De kartonnen drinkbekers vormen eveneens een voorbeeld waarbij single-use-producten een nieuwe toepassing krijgen, aldus Westerik. “Renewi zamelt de kartonnen drinkbekers via het concept ‘Collect a Cup’ in. Wanneer de bekers ‘schenkleeg’ apart worden gehouden en binnen zes weken verwerkt worden, kan de beker volledig worden gerecycled. Onze partner weekt via een installatie het karton los van de PE-kunststof laag die aan de beker vastzit. Het karton kan zo de grondstof worden voor toiletpapier en het kunststof dient als grondstof voor nieuwe PE-kunststof producten.” Onlangs is aan dit concept toegevoegd dat de zakken met de kartonnen bekers ook traceerbaar zijn, zodat deze gevolgd kunnen worden of ingezamelde partijen kwalitatief goed genoeg zijn en/of dat er beter gescheiden moet worden aan de bron.

Circulariteit in operatiekamers

Ziekenhuizen zijn momenteel in Nederland verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot. Single use verpakkingen en instrumentarium vormen een belangrijk aandeel in deze vervuiling... “Dat eenmalige gebruik van materialen is zonde en is de hele keten een doorn in het oog”, aldus Den Hartog. “Om die reden zijn wij samen met onze partner GreenCycl diverse pilots gestart in ziekenhuizen, die zorgen voor ‘Circulariteit in operatiekamers’.Westerik vult aan: “Eén van deze pilots betreft de ‘inpakdoeken’ welke door ons worden gerecycled en opnieuw ingezet. Deze kunststof polypropleen (PP) verpakkingsdoeken worden in ziekenhuizen gebruikt om instrumenten af te dekken voordat deze naar de operatiekamer gaan. Het personeel zamelt deze gebruikte doeken inmiddels luchtdicht in. Renewi haalt deze PP-doeken vervolgens op waarna GreenCycl deze in een speciale SteriMelt-installatie, omsmelt naar een PP-blok. Van dit blok kan Renewi PP-granulaat maken dat op zijn beurt kan worden toegepast in nieuwe producten.”

Den Hartog: “Een prachtig ander voorbeeld is de pilot waarin we met Johnson & Johnson Medical Devices Nederland en GreenCycl, werken aan een circulaire oplossing voor medische ‘staplers’. Staplers zijn apparaten die worden gebruikt tijdens ingrepen in het spijsverteringskanaal. Voorheen werden deze apparaten na eenmalig gebruik, via het ziekenhuisafval ter verbranding aangeboden. Dankzij de pilot weten we hoe we deze kunnen inzamelen en als grondstof voor nieuwe producten terug kunnen leveren aan ziekenhuizen. In een gemiddeld tot groot ziekenhuis worden op jaarbasis alleen al 40.000 instrumenten voor diverse toepassingen, na eenmalig gebruik weggegooid en als risico houdend medisch afval verbrandt. Door de genoemde materialen in te zamelen, op een hoogwaardige manier schoon te maken en opnieuw in te zetten als secundaire grondstof, wordt er minder CO2 uitgestoten en zijn er geen nieuwe meer grondstoffen nodig. Om nog meer lineaire ketens circulair te maken, is ketensamenwerking cruciaal. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar partners en klanten die hierin willen bijdragen.”

Download het gehele artikel