1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol

Renewi helpt Nederlandse festivals bij verduurzaming

30 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 zijn plastic wegwerpbekers niet meer toegestaan, ook niet op festivals. Waste-to-productbedrijf Renewi voerde afgelopen jaar diverse pilots uit op tientallen festivals in Nederland om deze branche verder te helpen verduurzamen. De pilots richtten zich, naast de plastic wegwerpbekers, ook op duurzamere oplossingen voor andere afvalstromen zoals etensresten en PD (plastic verpakkingen drinkpakken).

Festivals en concerten met meer dan 3.000 bezoekers, telden in Nederland in 2022 maar liefst circa 32.5 miljoen bezoekers.  Ondanks inspanningen van organisatoren, zorgen deze bezoekers voor een behoorlijke hoeveelheid afval op de festivalterreinen. Het grootste deel van dit afval bestaat uit plastic bekers. Met het verbod op deze bekers komt vanaf 2024, hier verandering in.  Hier eindigt het niet: het verduurzamen van festivals gaat nog een stap verder. Er zijn namelijk nog veel meer afvalstromen. 

Duurzamere pilots  

Precies daarom voerde Renewi het afgelopen festivalseizoen verschillende pilots uit; afvalstromen aan de bron scheiden zodat waardevolle grondstoffen optimaal hergebruikt kunnen worden. 

 Festivalorganisaties zijn op zoek naar oplossingen om verder te verduurzamen”, aldus Ruben Clement, accountmanager bij Renewi. “Onderling verschillen de festivals, en iedere organisator heeft zo zijn eigen wensen en eisen. Belangrijk is dat je als recycler kan voorzien in maatwerk waarin je zoveel mogelijk afvalstromen kan omzetten naar secundaire materialen.

Omdat een festival te maken heeft met verschillende afvalstromen kijken we ook verder dan alleen de plastic wegwerpbekers.  Door naast papier/karton en PD ook etensresten apart in te zamelen, lukte het om vijf procent minder restafval in te zamelen. Uiteindelijk is het doel om zero waste te behalen waarin we nieuw leven geven aan alle afvalstromen ”, vult Clement aan. 

In totaal zamelde Renewi 18 ton organisch materiaal apart in bij diverse events afgelopen jaar. Door de aparte inzameling wordt deze stroom niet verbrand maar door vergisting omgezet in warmte, elektriciteit en bio-LNG; een schoner alternatief voor fossiele brandstoffen. 

De Nederlandse festivalindustrie zit nog midden in de transitie maar er zijn al aardig wat stappen gezet om het doel, volledig circulair te zijn, te halen. “Samen met Renewi zetten we mooie stappen in de verduurzaming van onze evenementen”, zegt Robert Boeve eigenaar van evenementenbureau Vivre Productions. Het evenementenbureau organiseert onder andere Culinesse. Een culinair evenement dat begon als wijkfeest en uitgroeide tot een groot festival met 45.000 bezoekers. “Naast de invoering van de recyclemunt, waarop je met statiegeld werkt op drinkbekers, brengt een aparte inzameling van etensresten ons nog dichter bij circulariteit”.  

Green Deal Circular Festivals 

In 2015 ondertekende de Nederlandse overheid samen met tien grote Nederlandse festivalorganisatoren de zogenaamde ‘Green Deal Afvalvrije Festivals’. Grote festivals, waaronder Mysteryland en de Zwarte Cross verbonden zich ertoe zich in te spannen om de omvang van de afvalstromen te beperken, het afval beter te scheiden alsook om zwerfafval waar mogelijk te voorkomen. In navolging van dit traject werd er in 2019 een volgend ambitieus plan getekend met als doel: volledig circulair in 2025.