Huisvuilservicedesk
 1. Homepage
 2. Particulier
 3. Huisvuilservicedesk
 4. Rucphen Rucphen

Rucphen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen binnen uw regio.

Hoe kan ik het huisvuilservicepunt bereiken?
U kunt het servicepunt telefonisch bereiken via 0800 - 333 66 99. Dit servicenummer is gratis en kunt u bellen op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
Hoe zwaar mag mijn container zijn?
De container mag niet zwaarder zijn dan 70 kg.
Ik ga verhuizen, moet ik de container meenemen?
Nee, de container(s) horen bij de woning. Plaats bij verhuizing de container(s) leeg en schoon in de schuur. Laat ze niet buiten staan.
Informatiebulletin
Momenteel zijn er geen bijzonderheden.
Ledigingskalender
U kunt hier de afvalkalender voor uw adres opvragen.
Mijn container is kapot.
Als uw afval-, groen- of papiercontainer kapot is, kunt u dit doorgeven aan 0800 - 333 66 99.
Mijn container is niet geleegd.
Is uw container niet geleegd? Neemt u dan contact op met Renewi, 0800-333 66 99.
Waar kan ik een vraag of klacht indienen mbt de huisvuilinzameling en of dienstverlening?
Voor al uw vragen over uw afval, de containers en eventuele klachten belt u naar het gratis servicenummer: 0800 333 66 99.
Wanneer mag ik mijn container aan straat zetten?
 • Zet de container op de inzameldag vóór 07:30 uur op de aangewezen plaats (niet voor uitritten). Let op: het tijdstip waarop uw container geleegd wordt, kan variëren. De vuilniswagen komt niet terug als de container te laat is aangeboden.
 • De container moet met gesloten deksel en met de wielen naar de weg toe staan.
 • Afval dat naast de container staat, wordt niet meegenomen.
 • Zet de geleegde container zo spoedig mogelijk terug op eigen terrein.
Wat kan ik doen aan stankoverlast uit mijn GFT-container?
 • Zet de container op een koele plek uit de zon.
 • Gooi geen vochtig afval in de container, laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dag liggen.
 • Verpak snel bedervende etenresten, bijvoorbeeld vlees en vis, in een krant.
 • Maak de container regelmatig schoon met water en groene zeep. Geen chloor, want dit is schadelijk voor het milieu.
 • Leg een eierdoos of krant op de bodem, dit vergemakkelijkt ook het ledigen.
 • Probeer GFT afval zoveel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld zelf te composteren.