Diensten
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten Diensten

Onze diensten

Renewi is groot in afvalinzameling, afvalverwerking en aanverwante diensten. Maar we zamelen niet alleen afval in. We bewerken of verwerken het tot grondstoffen en energie. Wij zien afval namelijk niet als ongewenst, we geven het een tweede leven. Hiermee voorkomen we jaarlijks de uitstoot van 3 miljoen ton CO2.

Onze duurzame prestaties rapporteren we jaarlijks in ons duurzaamheidsverslag. Tevens zijn we aangesloten bij de CO2-Prestatieladder, waarbinnen Renewi op niveau 3 is gecertificeerd.

Afvalinzameling

Van uw bedrijfsafval maken wij graag iets moois. Dat start met zoveel mogelijk gescheiden afvalinzameling aan de bron. Voor afvalinzameling van bijvoorbeeld vertrouwelijke documenten of puin biedt Renewi verschillende diensten en afvalcontainers aan.

Afvalverwerking

Uw afval nemen we mee naar verschillende be- en verwerkingslocaties waar we uw afval duurzaam verwerken. Afvalstromen passen we nuttig toe als basis voor nieuwe grondstoffen. Zo krijgt uw afval een tweede leven en pakken we de grondstoffenschaarste en het CO2-probleem aan.

Lees meer

Afvalverwerking

Specifieke diensten

Ook voor reinigingsdiensten, het vernietigen van vertrouwelijke documenten en integraal afvalbeheer kunt u bij Renewi terecht. Samen met u kijken we graag waarmee we u van dienst kunnen zijn.