1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi verduurzaamt Hogeschool Rotterdam

19 januari 2023

Vanaf september 2022 verzorgt waste-to-productbedrijf Renewi de verwerking van de afvalstromen binnen Hogeschool Rotterdam.  Ook levert Renewi per januari 2023 de afvalscheidingsmiddelen die bronscheiding op de werkvloer mogelijk maken, en waarmee nog beter op type afval gescheiden kan worden. Hogeschool Rotterdam kiest Renewi als partner om de Hogeschool ’s doelstelling en ambitie om het (rest)afval per medewerker en student terug te dringen en volledige afvalscheiding aan de bron vanaf 2023 te ondersteunen.

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en zijn meer dan 4.000 medewerkers dagelijks werkzaam. Gemiddeld produceerde iedere medewerker en student van Hogeschool Rotterdam in 2019 per jaar 11,76 kg afval. De ambitie is om het afval dit jaar met de helft te verminderen; dus terug te brengen naar 5,88 kg afval per persoon.  Verder heeft de hogeschool het doel om de komende twee jaar 50% van het totale afval te scheiden.

Om de afvalstromen volledig te scheiden en de processen te optimaliseren richten de partners zich op de aanvliegroute, reduce, re-use en recover. Reduce, het verminderen van afvalstromen, re-use, een product in dezelfde staat hergebruiken, recycle, het opnieuw gebruiken van materialen en recover, het terugwinnen van energie uit materialen.

Samen duurzaam

De Hogeschool Rotterdam zet zich breed in voor de verdere verduurzaming  van de organisatie. Met het programma Samen Duurzaam’, wat van start ging in 2019, is het doel om gezamenlijk door bewustwording, activering en verbinding te werken aan de verdere verduurzaming van de Hogeschool, De visie afvaltransport en –verwerking van Hogeschool Rotterdam is een afgeleide van het duurzaamheidsprogramma Samen Duurzaam.

Het programma Samen Duurzaam brengt de volgende generatie, de studenten, nu en in de toekomst in aanraking met duurzaamheid en helpt hen de circulaire economie een verdere stimulans te geven.

“De samenleving en het werkveld veranderen continu; duurzaamheid heeft daarin een zeer belangrijke en cruciale plek ingenomen”, zegt Rose-Mary Hoek, beleidsmedewerker Services  van Hogeschool Rotterdam. “Nieuwe vraagstukken die spelen waar we onze studenten mee in aanraking willen en moeten brengen is van belang.  Het gedrag van de medewerkers en studenten en de gedragenheid door Instituten en Diensten moet veranderen om de gestelde doelen te kunnen behalen. Hogeschool Rotterdam wenste één partij te contracteren en door deze samenwerking met Renewi kunnen we duurzaamheid in het hart van onze organisatie brengen”.

Wie sorteert, creëert

Renewi levert vanuit het bedrijfsonderdeel EcoSmart, unieke afval inzamelmiddelen.  Met behulp van hun modulaire  ‘Qubic inzamelsysteem’  zal de hogeschool het afval beter  kunnen scheiden. De inzamelmiddelen zorgen voor het duurzaam en ordelijk scheiden van stromen als papier, plastic verpakkingen, drankkartons en restafval. De inzamelmiddelen zijn ontworpen vanuit Renewi’s overtuiging dat door goede bronscheiding afval weer als grondstof voor nieuwe producten kan dienen.

Op weg naar zero waste

“Met de introductie van Renewi’s Zero Waste Programma gaan we nog een stap verder”, zegt Willem Sterkenburg, Manager Inhouse Services van Renewi. “Aan de hand van een dit programma zetten we samen met onze klanten de laatste stappen naar een echte Zero Waste organisatie.  Samen met Hogeschool Rotterdam gaan we nu de eerste stappen zetten om de ambitie naar zero waste waar te maken”.

Renewi ondersteunt en adviseert haar klanten op goede bronscheiding en afvalbewustwording om de transitie naar een circulaire economie te realiseren.  Daarbij kijken we niet alleen naar een betere afvalscheiding, maar ook naar het verminderen van de totale hoeveelheid afval.

“Samenwerking is een sleutelwoord in de circulaire economie. Dankzij samenwerkingen zoals met de Hogeschool Rotterdam komen we dichter bij een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat”, zegt Sterkenburg.