1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Circulaire economie Circulaire economie

Circulaire Economie

Onze uitdaging

Bergen grijs en grauw afval in de groene natuur. Grondstoffenschaarste. Plastic soep in oceanen. Het zijn beelden die we één keer zien, en nooit meer vergeten. Vooral omdat we beseffen dat het niet nodig is om zo met afval om te gaan. We hebben allemaal de wil om er iets aan te doen.

Als we u nu eens om úw ideale plaatje vragen … heeft u er dan een beeld bij? Ziet u een wereld voor u waarin u op een prettige manier werkt en leeft, zonder dat de natuur daaronder lijdt? Bij Renewi noemen we dat plaatje de circulaire economie. Een bloeiende economie waarin we afval voorkomen, hergebruiken én recyclen. Met als resultaat: de grondstoffen die er nog zijn, worden niet nog schaarser. De CO2-uitstoot houden we minimaal, de belasting en uitputting van de aarde gaan we zo samen tegen.

Duurzaamheid 

De zorg voor het milieu zit in onze genen. Als toonaangevend milieubedrijf leveren wij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Door innovatie en ondernemerschap voeren wij afvalbeheer, afvalverwerking en afvalmanagement op een milieuverantwoorde en duurzame wijze uit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dan ook geen nieuw onderwerp voor Renewi, wij zijn er al jarenlang mee bezig. Wij zijn van mening dat succesvol ondernemen met respect naar de maatschappij tot betere resultaten leidt voor onze eigen organisatie, onze klanten en zeker niet onbelangrijk, de samenleving in zijn totaliteit.

Een andere blik op afval

Renewi maakt een betere wereld tastbaar met activiteiten op het gebied van afvalinzameling, recycling en het leveren van secundaire grondstoffen. Daarmee leveren wij een concrete bijdrage aan het oplossen van grondstoffenschaarste en het realiseren van klimaatdoelstellingen, en vormen we een verbindende schakel in een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat.

De transitie naar een circulaire economie vereist dat wij nieuwe mogelijkheden ontwikkelen, waarbij schaarse materialen zo lang mogelijk in de keten blijven. Wij zien producten en materialen daarbij als ‘tijdelijke opslagplaats van grondstoffen’, die toegevoegde waarde bieden zolang deze op een economisch en ecologisch verantwoorde manier worden gebruikt. Dit vraagt om vertrouwen en het aangaan van langdurige samenwerkingsrelaties waarmee duurzaamheid en circulariteit naar een hoger niveau kunnen worden gebracht.

Onze aanpak

Waarde creëren uit afval is een geweldig mooie opdracht waar wij als Renewi iedere dag bij meer dan honderdduizend klanten en bijna twee miljoen huishoudens invulling aan geven. Wij voorkomen afval aan de bron en bieden inventieve oplossingen om restmaterialen efficiënt in te zamelen en vervolgens te hergebruiken en te recyclen tot nieuwe grondstoffen. Zo bouwen wij aan een circulaire toekomst, die nodig is om het welvaartsniveau te kunnen handhaven en onze wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden.

In een circulaire wereld is samenwerking het sleutelwoord. Als afvalinzamelaar én recycler hebben wij als geen ander inzicht in het afval aan het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe cyclus door de grondstoffen die we produceren. Daar ligt de toekomst, samen met partners innovatieve concepten ontwikkelen die veel verder gaan dan een efficiënte en duurzame inzameling van afvalstromen. Dat kan onder meer met langdurige samenwerkingsverbanden voor gezamenlijke innovaties op het gebied van hergebruik, specifieke refurbishmentprogramma’s en andere gebruiksmodellen. 

Samen het verschil maken

Eenmaal in handen van onze bedrijven is afval de grondstof van de toekomst. Dankzij onze uitgekiende werkwijze waarin wij afval zo goed mogelijk scheiden en verwerken, ligt een tweede leven in het verschiet. Wist u dat we inmiddels al 65% van het afval circulair inzetten? Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar onze ambitie is om in 2025 75% van ons afval tot nieuwe grondstof te recyclen. Samen met onze klanten maken we deze ambitie steeds verder waar.

Alle bedrijven die onder Renewi vallen, dragen verantwoordelijkheid voor deze optimale afvalverwerking. Ze beschikken hiervoor over uitgebreide faciliteiten en installaties om afval op een zo efficiënt mogelijke manier te sorteren en bewerken. Doordat wij zo’n groot deel van alle afvalstoffen klaar weten te maken voor hergebruik, spreken wij steeds vaker over grondstoffen in plaats van over afval. Dankzij onze processen zijn deze grondstoffen namelijk zeer geschikt voor het fabriceren van nieuwe, hoogwaardige producten. Hierdoor leveren ze een belangrijke bijdrage aan een verantwoord grondstoffengebruik, de vermindering van CO2 uitstoot en de omvang van de afvalberg. Dat is de circulaire economie anno 2019.

Kunnen we ook u inspireren?

Steeds meer van onze klanten vragen ons om advies bij het circulaire denken en doen. We denken mee over hoe ze producten zodanig kunnen ontwerpen dat ze in de volgende fase eenvoudig te demonteren zijn, hoe gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet in nieuwe producten, of wij recyclaat kunnen leveren voor in hun producten en hoe ze circulair kunnen inkopen.

Graag inspireren en motiveren wij ook u om meer met de waarde uit afval te doen. Als autoriteit op het gebied van afvalmanagement en recycling zien wij dit ook als onze verantwoordelijkheid: iedere dag weer beter worden, met partners zoals u! Geïnteresseerd om samen het verschil te maken, naar een wereld waarin afval niet meer bestaat? Wilt u er direct voor zorgen dat ook uw afval wordt hergebruikt om zo uw steentje bij te dragen aan de circulaire economie? Of bent u werkzaam binnen een industrie die gebruikmaakt - of in de toekomst wellicht gebruik wil gaan maken - van grondstoffen of halffabricaten die uit het circulaire traject afkomstig zijn? Hier zijn wij erg blij mee, want dit maakt de cirkel rond! Neem dan contact met ons op. Wij halen met veel plezier uw afval voor u op!

Bekijk onze cases