Aanpak gedrags- verandering
Afval op scholen
  1. Homepage
  2. Educatie
  3. Aanpak gedragsverandering Aanpak gedragsverandering

Aanpak gedragsverandering "Afval op scholen"

Steeds meer scholen willen meer afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. Dit vraagt om een gedragsverandering van leerlingen en medewerkers. Gedragsverandering gaat niet vanzelf. Gedragsverandering vraagt om slimme maatregelen die specifiek gericht zijn op gedrag.

Maatregelen zijn vooral effectief als ze precies aansluiten bij het doel en de doelgroep. Je kan ze daarom het beste ontwikkelen samen met betrokken leerlingen, docenten en andere medewerkers. Om maatregelen zo effectief mogelijk te laten zijn, is het verstandig om tijdens het ontwerpen van de maatregelen ook enige gedragskennis in het projectteam te hebben.

De aanpak gedragsverandering “Afval op school” omvat vier fasen om tot het ontwerp van effectieve gedragsmaatregelen voor specifieke schoolsituaties te komen. In de aanpak geven we aan hoe je fasen 1, 2 en 3 kunt doorlopen. Fase 4 wordt in deze handreiking niet behandeld, omdat het per school verschillend is hoe deze fase wordt ingevuld. Daarnaast zijn er 3 bijlagen die kunnen helpen bij de uitwerking. Het betreft een analyse van onze bevonden resultaten voor diverse doelgroepen (bijlage 1), praktische voorbeelden van uitgewerkte maatregelen (bijlage 2) en een overzicht van handige contacten, hulpmiddelen en verdiepingsdocumenten opgenomen (bijlage 3).

Figuur 1: Fases van het ontwerpen van gedragsmaatregelen

Aanpak gedragsverandering "Afval op scholen" aanvragen

Ik wil de aanpak gedragsverandering ...

Download de aanpak gedragsverandering "Afval op school"

Aanpak aanvragen