Educatie
  1. Homepage
  2. Educatie Educatie

Welkom in onze wereld waarin afval niet bestaat!

Wij denken anders over afval en zien het als een kans! Wij streven naar minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Compleet pakket voor scholen

Steeds meer scholen worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoording als het om afval gaat. Scholen verzorgen steeds vaker afvaleducatie en dit draagt bij aan de waardenvorming over afval. Daarnaast kunnen via educatie handelingsperspectieven worden geboden en de omgang van jongeren met afval in hun directe omgeving positief en langdurig worden beïnvloed. Immers, de jeugd heeft de toekomst! Om deze reden heeft Renewi een lespakket voor de kinderopvang en het primair en voortgezet onderwijs.

Echter, op onderwijsinstellingen is het gescheiden inzamelen van afvalstromen, om allerlei uiteenlopende redenen, doorgaans onvoldoende geregeld. Hiermee sluit de praktijk  op onderwijsinstellingen niet aan bij de educatie waarin afvalscheiding en -preventie juist gestimuleerd wordt.

Daarom heeft Renewi het Stappenplan implementatie “Afval op school” ontwikkeld. Met dit stappenplan kunnen onderwijsinstellingen zelf in kaart brengen welke afspraken, oplossingen en aanpakken goed aansluiten bij de specifieke situatie op de school. Maar alleen met het juist faciliteren van de bronscheiding zijn we er vaak nog niet. Bronscheiding vraagt om een gedragsverandering van leerlingen en medewerkers. Gedragsverandering gaat niet vanzelf, maar vraagt om slimme maatregelen die specifiek gericht zijn op gedrag. Hiervoor heeft Renewi de Aanpak gedragsverandering “Afval op school” ontwikkeld.

De doelgroep voor alle materialen bestaat uit PO-scholen en VO-scholen.

Waardevol spreekbeurtpakket

Wil je een spreekbeurt houden over afval, afvalscheiding of recycling? En zit je op het primair onderwijs? Download dan snel ons spreekbeurtpakket. Het pakket bevat veel interessante informatie over de waarde van afval, de geschiedenis van afval, afval scheiden, recycling, afval voorkomen en zwerfafval. Daarnaast vind je nog allerlei wist-je-datjes.
Knutselen en kleuren

Ben je een beetje creatief? We dagen je uit om zelf een uil van afval te knutselen. Houd je meer van kleuren of knippen en plakken? Ga dan aan de slag met onze kleurplaten of knutsel een echte vuilniswagen of een vrachtwagen met een grote container erop.