Afval is waardevol
Kinderopvang
 1. Homepage
 2. Educatie
 3. Lespakket kinderopvang Lespakket kinderopvang

Spelend leren programma voor de kinderopvang

De wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze planeet steeds meer onder een vergrootglas. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn meer en meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval.

Afval heeft waarde en is, als je het goed scheidt en hergebruikt, een waardevolle grondstof. Als Renewi willen we dat ook kinderen zich meer bewust worden van de waarde van afval. Daartoe hebben we in samenwerking met kinderopvangorganisatie Humankind dit spelend leren programma ontwikkeld voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Tijdens de activiteiten van het programma leren de kinderen over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering. Ze onderzoeken de wereld om hen heen, gaan na hoe die met afval omgaat en bedenken samen manieren om daar verbetering in aan te brengen. Ook bekijken ze hoe ze zelf minder afval kunnen produceren.

De activiteiten zijn zowel gericht op het vergaren van kennis als op het vormen of aanscherpen van vaardigheden, zoals kritisch nadenken, probleemoplossend denken, creatief zijn en samenwerken. Ook leren de kinderen na te denken over wat zij belangrijk vinden en leren ze daarbij hun eigen normen en waarden naast die van een ander te leggen. En niet onbelangrijk, ze zetten hun nieuwe opgedane kennis direct om in acties. Zo verduurzamen we samen!

Ik wil het spelend leren programma aanvragen.

Vul het aanvraagformulier in en ontvang het spelend leren programma voor de kinderopvang.

Het spelend leren programma aanvragen

Lespakket informatie

Doelgroep

Dit programma bestaat uit activiteiten voor vier leeftijdscategorieën: 2-4 jarigen, 4-6 jarigen, 6-8 jarigen en kinderen van 8 jaar en ouder. Per leeftijdscategorie zijn twee tot drie activiteiten beschikbaar. In deze handleiding staat informatie voor alle leeftijdscategorieën.

Doelstellingen

Het hoofddoel van dit spelend leren programma is dat kinderen op een positieve en actieve manier ontdekken dat afval waarde heeft. Ze leren hoe je afval kunt scheiden, hoe recycling in zijn werk gaat en wat je zelf kunt doen om minder afval te produceren, bijvoorbeeld thuis, op school en bij de BSO. Per activiteit zijn doelen geformuleerd voor (talent)ontwikkeling.

Inhoud

2-4 jarigen

 • Activiteit 1 - Afval, wat is dat?
 • Activiteit 2 - Afval sorteren
 • Activiteit 3 - Opgeruimd staat netjes

4-6 jarigen

 • Activiteit 1 - Afval, apart in de bak!
 • Activiteit 2 - Superopruimers
 • Activiteit 3 - Een schat aan afval
 • Extra’s:
  • Knutselopdracht: afvalrobot
  • Bouwopdracht: knip en vouw een vuilniswagen

6-8 jarigen

 • Activiteit 1 - Afval, apart in de bak!
 • Activiteit 2 - Afvalposter mini-milieustraat
 • Activiteit 3 - Adopteer een opschoongebied
 • Extra’s:
  • Knutselopdracht: opraapkunstwerk
  • Bouwopdracht: knip en vouw een vuilniswagen

8 jaar en ouder

 • Activiteit 1 - Afvalcampagne
 • Activiteit 2 – Afvalinspectie
 • Activiteit 3 - Zwerfafval, no way!
 • Extra’s:
  • Metaalschatten zoeken
  • Knutselopdracht: wormenhotel

Spelend leren programma voor de kinderopvang

Het spelend leren programma is gratis aan te vragen voor kinderopvangorganisaties die klant zijn bij Renewi.