Waardevol lespakket
Primair onderwijs
 1. Homepage
 2. Educatie
 3. Lespakket primair onderwijs Lespakket primair onderwijs

Waardevol lespakket primair onderwijs

De wereld produceert steeds meer afval. Tegelijkertijd ligt de gezondheid van onze planeet steeds meer onder een vergrootglas. We zijn ons steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en zijn steeds meer bereid om naar ons eigen leefpatroon te kijken. Een aspect daarvan is onze omgang met afval.

Dit lesmateriaal zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van de waarde van afval. Ze leren over afvalscheiding, recycling en afvalvermindering. Ze onderzoeken de wereld om hen heen, gaan na hoe die met afval omgaat en bedenken samen manieren om daar verbetering in aan te brengen. Zo bekijken ze hun eigen lunch, hoeveel restafval daarvan overblijft en hoe ze hun lunch op een andere manier mee naar school kunnen brengen, zonder afval te produceren.

Dit lesmateriaal is zowel gericht op het vergaren van kennis als op het vormen of aanscherpen van vaardigheden, zoals kritisch nadenken, discussiëren, creativiteit en samenwerken. Ook leren de leerlingen na te denken over wat zij belangrijk vinden en leren ze daarbij hun eigen normen en waarde naast die van een ander te leggen. Zo draagt dit materiaal bij aan een kritisch denkende nieuwe generatie.

Ik wil het lespakket aanvragen...

Vul het aanvraagformulier in en ontvang het Waardevol lespakket.

Lespakket aanvragen

Lespakket informatie

Doelgroep

Dit lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs. De lessen zijn verdeeld in vier categorieën: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Per categorie zijn twee lessen ontwikkeld die elkaar op inhoudelijk vlak aanvullen, met daarnaast twee of drie suggesties voor een extra activiteit.

Doelstelling

Het hoofddoel van dit lesmateriaal is dat leerlingen op een positieve en actieve manier leren dat afval waarde heeft. Ze leren hoe je afval kunt scheiden, hoe recycling in zijn werk gaat en wat je zelf kunt doen om minder afval te produceren, bijvoorbeeld tijdens de lunch op school.

Inhoud

Groep 1-2

 • Les 1 - Afval, wat is dat?
 • Les 2 - Afval, apart in de bak!
 • Extra’s:
  • Communicatie naar ouders
  • Knutselopdracht: jouw eigen schatkist
  • Opruimopdracht: opgeruimd staat netjes
  • Kleurplaten

Groep 3-4

 • Les 1 - Afval, apart in de bak!
 • Les 2 - Tussendoortjesinspectie
 • Extra’s:
  • Knutselopdracht: opraapkunstwerk
  • Tekenwedstrijd: afvalfabriek
  • Knutselopdracht: knip en vouw een vuilniswagen

Groep 5-6

 • Les 1 - Afvalboodschap
 • Les 2 - Tussendoortjesinspectie
 • Werkblad: verpakkingsboodschap
 • Extra’s:
  • Opdracht: tips voor minder afval
  • Knutselopdracht: afvaltotempaal

Groep 7-8

 • Les 1 - Afval op de kaart
 • Les 2 - Dat kan beter. Het verbeterverpakkingsplan
 • Werkblad: afval op de kaart
 • Werkblad: het verbeterverpakkingsplan
 • Werkblad: zwerfafval, no way!
 • Extra’s:
  • Verbeterplan: zwerfafval, no way!
  • Onderzoeksopdracht: afval van vroeger
  • Knutselopdracht: wormenhotel
Aansluiting bij de kerndoelen

Onderstaande kerndoelen van het basisonderwijs sluiten goed aan bij dit lesmateriaal.

Nederlands – mondeling onderwijs
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatie of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Nederlands – schriftelijk onderwijs
5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
45. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Lespakket primair onderwijs aanvragen

Het lesmateriaal is gratis aan te vragen voor onderwijsinstellingen die klant zijn bij Renewi.