Stappenplan implementatie
Afval op scholen
  1. Homepage
  2. Educatie
  3. Stappenplan implementatie Stappenplan implementatie

Stappenplan implementatie "Afval op scholen"

Met dit stappenplan kunnen onderwijsinstellingen zelf in kaart brengen welke afspraken, oplossingen en aanpakken goed aansluiten bij de specifieke situatie op de school. Mogelijke oplossingsrichtingen voor afvalscheiding en afvalpreventie kunnen zo verkend en waar mogelijk daadwerkelijk geïmplementeerd worden. De doelgroep van dit stappenplan bestaat uit PO-scholen en VO-scholen.

Het stappenplan is opgebouwd uit 5 stappen bestaande:

  1. Inzicht in de afvalsituatie van de school
  2. Ambitie en strategie
  3. Vertaling van inzicht en ambitie naar uitvoeringsplannen
  4. Opstellen van programma’s en projecten
  5. Borging in de organisatie (monitoring en continuïteit).

Aan de hand van een praktische handleiding zijn te doorlopen acties (totaal 20) geformuleerd, met daarbij achtergrond, tips en voorbeelden hoe scholen uitvoering kunnen geven aan afvalscheiding en afvalpreventie.

De mate waarin scholen al bezig zijn met afvalscheiding en -preventie verschilt. De één is verder dan de ander. Zodoende is het stappenschema opgezet dat stappen en acties losstaand van elkaar doorlopen kunnen worden, afhankelijk van de stappen die een school al heeft gezet.

Implementatieplan "Afval op scholen" downloaden

Ik wil het implementatieplan...

Download het stappenplan implementatie "Afval op school"

Stappenplan aanvragen